I am...

Tony Clementz


Jag är en amatör i den klassiska bemärkelsen (från Latin amator – att älska något). Jag fotograferar för att jag älskar möjligheten att fånga ett ögonblick, en känsla, eller en historia. Om det så är framför ett storslaget landskap, en liten blomma, eller en spegling i en vattenpöl, så försöker jag fånga min känsla av dessa ögonblick.


För mig är bildskapandet dessutom inte slut i det ögonblick då slutaren sluts. Lika fascinerad är jag över att i efterbehandlingen försöka återskapa och förmedla något av det som inte registrerades av kameran. Nyfikenheten på hur man, utöver ett motiv, också kan fånga en känsla i en bild, är den gemensamma drivkraften.